Algemeen

wetgeving email marketing in 2009

Hoewel de nieuwe wetgeving voor emailmarketing over enkele maanden zal ingaan is er nog veel onduidelijkheid over. De nieuwe telecomwet die op 1 juli 2009 van kracht zal zijn legt namelijk restricties op voor de verzending van ‘ongevraagde email’. Wij geven uitleg over wat er exact in de nieuwe wet staat en aan welke regels je je vanaf 1 juli 2009 zult moeten houden

  • De nieuwe wetgeving geldt ALLEEN voor personen en bedrijven in Nederland
  • Ongevraagd mag geen email worden verzonden aan personen én bedrijven
    • Hiervan vrijgesteld is mail aan: klanten en mensen die contact met je hebben opgenomen.
    • Ook zijn mensen die zich hebben aangemeld voor een mailing (opt-in) hier uiteraard van uitgezonderd. Het is dan immers niet meer ongewenst.
  • Er kan een maximum boete van 450.000 euro worden opgelegd aan overtreders.
  • via de website spamklacht.nl kan iedereen een klacht indienen over ongewenst ontvangen email.

Tot zover de feiten.

Wat het concreet inhoudt is dat versturen van grote hoeveelheden email aan personen en bedrijven niet mag. Echter zal het versturen van een (commercieel) aanbod naar een geselecteerd emailadres niet direct bestraft worden. Er dienen namelijk voldoende klachten te zijn om te spreken van een zware wetsovertreding, waarna tot vervolging wordt overgegaan.

>> Lees meer over de nieuwe emailmarketing wet