Algemeen

opt-in en opt-out systeem

Veel bedrijven verzenden hun mailings nog via Outlook. Als ze verstandig zijn gebruiken ze daarvoor een BCC adressenlijst. Maar toch zie je nog regelmatig dat uit onwetendheid de gehele lijst van geadresseerden in het geadresseerde of CC vak geplaatst wordt.
Deze bedrijven lopen een groter risico dan ze verwachten. De wetgeving stelt namelijk eisen aan het verzenden van mailings. Zowel de telecomwet als de wet voor bescherming van persoonsgegevens kunnen een probleem geven voor bedrijven die hun mailings met outlook verzenden. Zogenaamde Opt-in en Opt-out regelingen zijn namelijk onvoldoende aanwezig.

Voor het verzenden van mailings is wetgeving gemaakt om de overlast van ongewenste email te beperken. Deze wetgeving zal zelfs in juli 2009 aangescherpt worden. We beperken ons in dit artikel echter even tot de huidige wetgeving.

Volgens de telecomwet is het bij het versturen van een nieuwsbrief of mailing verplicht om de ontvanger een eenvoudige optie te bieden om zich uit te schrijven. Je laten uitschrijven van een mailing wordt opt-out (of opt-uit) genoemd. Bij het verzenden van een mailing van Outlook is een opt-out regeling zeer complex. De ontvangers van de mailing die zich willen laten uitschrijven dienen namelijk een email aan de verzender te sturen, en deze dient deze email handmatig te verwerken in zijn adressenbestand. Om deze reden wordt de opt-out regeling vaak in mailings verstuurd met Outlook niet aangeboden, of beperkt verwerkt.

Aangezien de uitschrijfmogelijkheid wettelijk verplicht is loopt de verzender van de mailing hier een risico. Dit risico kan eenvoudig ondervangen worden door het gebruik van email marketing software. Voor een paar tientjes per maand heb je als bedrijf al een goede email marketing oplossing met automatische opt-out en opt-in verwerking.

Opt-in
De term opt-in staat voor het actief inschrijven van een adres voor een mailing. Vanaf juli 2009 dienen alle adressen waarnaar een electronische mailing wordt verstuurd verkregen te zijn via een zogeheten opt-in methode. Dit houdt kortweg in dat er geen adressenbestanden meer mogen worden ingekocht waarnaar ongevraagd een mailing wordt verzonden.

De gevaren én strafbaarheid van het verzenden van een mailing van het aan-vak en cc-vak in outlook belicht ik in het volgende artikel.

Mailing software die aan de wet voldoet
Met de mailing software van Emailman voldoet u aan de nieuwe emailmarketing wetgeving. Met Emailman kunt simpel een veld toevoegen aan een website waar mensen zich kunnen inschrijven voor uw mailing (= opt-in). Op deze wijze krijgt u een adressenbestand van mensen die toestemming hebben gegeven (= wettelijk verplicht). Tevens bevat de mailing software van Emailman standaard een uitschrijf link (opt-out) onder aan uw mailing (= wettelijk verplicht).

Met de mailing software van Emailman kunt dus u ook mailings blijven sturen als de nieuwe emailmarketing wet van kracht is!