Algemeen

Mailing via outlook strafbaar!

Veel bedrijven verzenden hun mailings via outlook. Door ontwetendheid plakken ze hierbij de adressen van de ontvangers in het aan-vak of het cc-vak. Het is echter strafbaar om op deze wijze mailings te verzenden. Door de Nederlandse wetgeving kan een dergelijke mailing een bedrijf duur komen te staan!

Doordat de adressen in een aan: of cc: vak worden geplaats zijn alle geadresseerden zichtbaar voor alle ontvangers van de mailing. Zeker indien de mailing naar honderden adressen wordt verzonden kan een dergelijke lijst van ontvangers interessant zijn voor verzenders van spam.

Strafbaar 
Iedereen zal het er over eens zijn dat het dom is om op deze wijze je mailing te verzenden, maar dat het strafbaar is…. Dat weten de meeste mensen niet. Ik zal nu uitleggen waarom het verzenden van mailings op deze wijze strafbaar is.

Volgens de wet voor bescherming van persoonsgegevens is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming de adresgegevens en andere persoonlijk informatie uit te wisselen. Onder deze persoonsgegevens valt uiteraard ook de naam en het emailadres van een persoon. Hoe groter de aantallen van persoonsgegevens die wordt uitgewisseld, des te hoger zullen de straffen zijn die geëist kunnen worden.

Bij het verzenden van mailings via outlook in de CC of aan-vak kunnen alle ontvangers de hele lijst van persoonsegevens van de ontvangers inzien. Door het verzenden van een dergelijke mailing legt een bedrijf alle persoonsgegevens van de ontvangers van de mailing open om misbruikt te worden. Dit kan worden beschouwd als het zonder toestemming uitwisselen van persoonsgegevens.