De regels van de nieuwe Telecomwet

De nieuwe Telecom wet zou per 1 juli ingaan, maar is uitgesteld naar 1 oktober. Toch is het alvast belangrijk om je aan deze nieuwe wetgeving te gaan houden. Daarom wordt in dit artikel besproken welke gevolgen de nieuwe Telecomwet heeft voor uw e-mail marketing.

Allereerst wordt een samenvatting gegeven van de nieuwe regels die van kracht zullen zijn vanaf 1 oktober:

 • Er moet in B2B e-mail communicatie toestemming (‘opt-in’) worden gegeven om te mogen communiceren via e-mail (persoonlijke e-mail valt hier dus niet onder).
 • Deze regel geldt niet alleen voor de e-mail adressen die vanaf 1 oktober worden toegevoegd, maar voor uw gehele e-mail bestand. Dus ook de e-mail adressen waarnaar u vóór 1 oktober e-mailde.
 • De toestemming voor e-mail moet bewust gegeven zijn (geen toestemming achter links verstoppen of vooraf al aangekruiste hokjes aanbieden met iets in de trant van ‘ik geef toestemming’).
 • De betreffende persoon moet weten waarvoor hij of zij toestemming heeft gegeven.
 • In iedere e-mail dient de werkelijke identiteit van de zender te worden vermeld.
 • In elke e-mail moet de mogelijkheid uitschrijving (‘opt-out’) worden geboden.
Vraag: geldt een visitekaartje als toestemming (‘opt-in’)?
Antwoord: in principe niet. Echter: wanneer u de persoon om toestemming vraagt en krijgt geldt dit wel als toestemming. Bijvoorbeeld door middel van een handtekening op het kaartje.
Vraag: mijn klanten hebben zich nooit afgemeld voor de e-mailings, mag ik dit dan beschouwen als toestemming?
Nee, dat mag niet. U moet toestemming hebben voor e-mail communicatie.
Vraag: als één persoon van een organisatie toestemming geeft, mag ik dan ook andere personen van diezelfde organisatie e-mailen?
Nee, dat mag niet. De toestemming is persoonlijk.

Wanneer is geen toestemming nodig?

De toestemming is niet nodig wanneer de (elektronische) contactgegevens verkregen zijn bij verkoop van een product of dienst. Dit geldt echter alleen wanneer: 
 • Wanneer de klant is verteld dat deze contactgegevens gebruikt zullen worden;
 • Tijdens het verkrijgen van deze gegevens de mogelijkheid tot verzet/weigering is geboden;
 • De communicatie die wordt verzonden te maken heeft met eigen en gelijksoortige producten.

Samengevat
De bewijslast ligt bij de verzender ligt, de identiteit van de verzender duidelijk zichtbaar is opgenomen, er altijd een mogelijkheid tot uitschrijving moet worden geboden en dat er rekening moet worden gehouden met de economische levensduur van het product bij toestemming bij een verkoop.


Vraag: kan ik een zakelijke klant na twee jaar nog mailen?

Antwoord: Dat ligt aan de economische levensduur van het product. Gedurende die periode mag u, per e-mail, communiceren.


Wat moet u doen?

Om te bepalen of uw bedrijf iets moet doen voordat de nieuwe wet van kracht gaat kunt u uzelf drie belangrijke vragen stellen.

 1. B2B-communicatie, is dat wat wij doen?
  B2B betekent Business To Business. De wijziging geldt enkel voor B2B e-mail communicatie. B2B organisaties dienen onderscheid te maken tussen twee groepen: klanten en niet-klanten.
 2. Sturen wij enkel e-mailings naar klanten? 
  U mag als bedrijf klanten zonder toestemming e-mailings sturen. Echter: alleen wanneer die e-mailings informatie bevatten over gelijksoortige producten die u de klanten heeft verkocht. Daarnaast dient u klanten te informeren en het ‘recht van verzet’ bieden bij de aanmelding. Dit wil zeggen dat de klanten de e-mailings kosteloos kunnen weigeren.
 3. Sturen wij ook e-mailings naar niet-klanten?
  Voor niet-klanten dient u vanaf 1 oktober toestemming hebben om per e-mail te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld door een antwoordkaart of door een aanmeldformulier via uw website. Ook van klanten die vóór 1 oktober in uw bestand stonden dient u toestemming te hebben.

Aangekocht adressen bestand, wat nu?
Heeft u adressenbestanden aangekocht, dan heeft u per definitie geen toestemming van deze personen. Veel van deze personen weten niet eens dat hun contactgegevens zijn verkocht. Heeft u deze personen al eens een e-mailing gestuurd, zonder aantoonbare toestemming? Dan heeft u drie opties. Deze opties gelden ook bij punt 3 van de drie belangrijke vragen hierboven.

 • Optie 1: u krijgt alsnog permissie vóór 1 oktober
  U kunt uw e-mail lijst vragen om toestemming per e-mail. Groot nadeel hiervan is dat u waarschijnlijk veel adressen uit uw bestand zult verliezen (denk aan uw open ratio, ligt dit rond de 30% dan is dit waarschijnlijk het maximum dat u zult overhouden van uw bestand).
 • Optie 2: u gooit uw bestand weg en begint opnieuw
  Dit klinkt oerstom. Maar wanneer het 1 oktober is en u heeft geen zogenaamde ‘re-opt’ gedaan: dan is dit uw enige (wettelijke) optie.
 • Optie 3: u blijft het e-mail bestand gewoon gebruiken
  Wettelijk gezien is dit verboden, maar ieder bedrijf zal dit in optie nemen. Hierbij zijn vier belangrijke punten goed om eens te overwegen.
  • Op welke manier heeft u tot 1 oktober de e-mail adressen verzameld?
  • Hoe werden uw e-mailings gewaardeerd?
  • Wat wordt in de toekomst de interpretatie van ‘aantoonbaar’ tijdens rechtszaken?

Wij adviseren optie 1 toe te passen. Biedt alle e-mailadressen een ‘re-opt’ zodat u zeker weet dat u conform de Nederlandse wetgeving handelt.

 

Emailman software voldoet aan wet
Met de email marketing software van Emailman voldoet u aan de nieuwe wetgeving. Emailman bevat standaard een uitschrijf link onder aan de email nieuwsbrief (= wettelijk verplicht). Tevens kunt u met de techniek van Emailman makkelijk een veld toevoegen aan uw website waar mensen zich kunnen inschrijven op uw email nieuwsbrief. Zo krijgt u een adressenbestand van mensen die toestemming hebben gegeven (= wettelijk verplicht).


!
Met de email marketing software van Emailman kunt dus u ook na 1 oktober blijven mailen.

 

Wanneer u vragen heeft kunt u een bericht achterlaten. Dan zullen wij uw vraag beantwoorden!

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

51 Reacties

 1. Berry van Es Zegt:

  Dag Jorik,

  Ik heb een vraag over de nieuwe wetgeving?

  Onze organisatie levert software aan onze klanten.
  Wij hebben de verplichting om hun te informeren over ontwikkelingen van de software die eventueel, door bijvoorbeeld update van MS-producten, kritisch kunnen zijn voor de werking er van.

  Moet ik voor het versturen van een e-mail naar deze klanten nu wél of niet toestemming hebben/krijgen?

  Met vriendelijke groet,

  Berry van Es

 2. jorik Zegt:

  Mailen met ‘klanten’ mag altijd. Zeker als het om mails gaat zoals je omschrijft. De wetgeving gaat in op bedrijven die email gebruiken als ‘koude aquisitie’.

  LET OP: Ik ben echter geen jurrist! ik interpreteer wat ik gelezen heb hierover,
  maar de wet gaat om SPAM tegen te gaan.

  NB. een optie om je ‘uit te kunnen schrijven’ voor dergelijke mails kan wel als prettig worden gezien.

 3. » Nieuwsbrief: opt-in wordt de standaard op Email Marketing Blog Zegt:

  […] >> Lees meer over de nieuwe email marketing wetgeving […]

 4. D Zegt:

  Wij zijn een non-profit bedrijf met members, waarvan het grootste gedeelte niet in Nederland.
  Wij sturen periodieke, non-commerciele newsletters / eshots uit.

  is deze nieuwe wet ook op ons van toepassing?

  thx

 5. Barbera van der Hoek Zegt:

  Jorik, als je er niet aan toekomt om voor 1 oktober toestemming te krijgen van potentiele klanten, kan dat ook erna?
  Je zult waarsschijnlijk zien dat veel aanbieders nu of voor 1 oktober potentiele klanten gaan platmailen om toestemming te kriijgen voor toesturen van mails en nieuwsbrieven na 1 oktober. Is het handig om dat ook te gaan doen?
  met vriendelijke groet
  Barbera van der Hoek

 6. jorik Zegt:

  Beste Barbera,

  Volgens de regels mag je NA 1 oktober niet meer ongevraagd mailen. Dus ook niet voor en toestemming. Het vragen om een toestemming is eveneens ‘ongewenste email’.

  Kortom, voorkom problemen en mail voor 1 oktober!

 7. Maureen Zegt:

  Gelden deze nieuwe regels alleen voor Nederland of bv. ook voor Europa? Wij hebben nl. clienten over de gehele wereld?

 8. Dirk Feys Zegt:

  Geachte,
  ik ben een boekingsagent uit België en stuur geregeld E-mails uit naar Nederland, val ik ook onder die wetgeving?
  Groet
  Dirk

 9. Evelyne Zegt:

  Als prospects (zowel lauw als warm) in het verleden mondeling toestemming hebben gegeven om eens in de 2, 3 maand een nieuwsbrief te mogen sturen, is dat nu wel legitiem? Om moet je echt schriftelijk een bevestiging hebben ontvangen?
  Met vriendelijke groet,
  Evelyne

 10. jorik Zegt:

  Beste Maureen en Dirk, de regels gelden alleen voor Nederland, het is Nederlandse wetgeving. Mail van bedrijven uit het Buitenland valt niet onder deze wet. Zover rijkt de Nederlandse wet immers niet.

  Helaas ben ik niet bekend met wetgeving in andere Europese landen.

  @evenlyne,
  Ik adviseer je voor 1 oktober deze prospects te vragen of je ze mag blijven mailen. Indien deze personen echter eerder hebben aangegeven interesse te hebben ik jullie producten kan dit als : opt-in opgevat worden. De wet is hierin niet waterdicht.

  Conclusie:
  Uiteindelijk is de wet ervoor om verspreiding van ongewenste email tegen te gaan, het gaat daarbij om de grote getallen, en automatisch gegenereerde berichten. Een persoonlijke email naar wie dan ook blijft overigens gewoon toegestaan, gewenst of niet!

 11. Olaf Mengerink Zegt:

  Goedemorgen,

  Wij hebben een schoolleveranciers bedrijf. De mail die wij versturen is naar basisscholen…..valt dit ook onder B2B e-mail communicatie ?

  Ik hoor graag van u !

 12. jorik Zegt:

  @Olaf Mengerink:

  Alle mailings, zowel b2c als b2b die wordt verstuurd in Nederland vallen hieronder. Ehcter valt persoonlijke email hier NIET onder. De wet richt zich op massacommunicatie en niet een-op-een communicatie per email.

 13. jorik Zegt:

  @Olaf Mengerink:

  aanvullend:
  bestaande klanten mag u sowieso mail sturen.

 14. Richard Zegt:

  En hoe zit het met non-profitorganisaties? Bijvoorbeeld, een sportorganisatie die aan deelnemers van voorgaande jaren een nieuwsbrief stuurt met de aankondiging van komend jaar. Valt dit onder een B2C-mailing met een ‘vergelijkbaar product’?

 15. J.P. Damme Zegt:

  Hoe zit het met mails die je verstuurd om juist een klantenbestand op te bouwen ?
  Je hebt bijvoorbeeld de naam van de directeur en een e-amil adres van een bedrijf.
  Indien je de mail begint met; ” Geachte heer [naam directeur] en afsluit met bijvoorbeeld; Met vriendelijke groet, Peter
  Is dit dan een persoonlijke mail ? of valt ook dit onder de nieuwe wet ?

 16. J.P. Damme Zegt:

  En hoe zit het met een mail naar een adres dat ik zelf op een internetpagina heb gevonden, namelijk op de site van een potentiele klant. Kan ik daar wel een comemrciele (wervende) mail naar toe sturen ?

  Hoe zit het bijvoorbeeld met een site van een bepaalde vereniging (denk aan financieel planners of notarissen, waar je van alle notarissen het e-mail adres kunt opzoeken ? Stel ik verzamel zo, volkomen legaal, 500 adressen en die mail ik uit hoofde van een wervende campagne. Mag dat ?

 17. jorik Zegt:

  Beste JP Damme,

  Of een mailing eruit ziet als een persoonlijke email betekent nog niet dat het niet als “massa mail” gezien wordt door de wet.

  De vraag aan U is hierbij of u aan de wet wilt voldoen, of wilt proberen de wet te ontwijken…. Zoals u het beschreef is het een poging de wetgeving te ontwijken. Aangezien er nog geen jurisprudentie beschikbaar is kan hierover ook nog geen uitsluitsel gegeven worden. Hier is aan de beoordeling van de rechter!

  @Richard:
  De aard van de mailing (commecieel of non-profit) maakt geen verschil.

 18. J.P. Damme Zegt:

  Hoe moet je dan als kleine (internet)ondernemer in godsnaam nog aan mogelijke klanten komen. Iemand de weg op sturen kost kapitalen, DM kost ook kapitalen. En e-mail, mits goed op de doelgroep afgestemd is nu juist een fijne manier om een klantenbestand op te bouwen lijkt mij. Ik begrijp vervolgens ook wel dat je eenzelfde mail niet 20x aan dezelfde recipients mag sturen.

  Kun je dan niet 1-malig een mail doen naar bijvoorbeeld 10.000 “persoonlijke” e-mail adressen met in de mail de opt-out ?

 19. J Schwering Zegt:

  Goedenavond,
  Mijn vraag is deze wij zijn een Speel-O-Theek met meer dan vierhonderd leners, 2x per jaar versturen wij een nieuwsbrief, moeten wij hier ook toestemming van onze leners voor vragen.
  Wij versturen deze nieuwsbrief, en daar staan alleen wetenswaardegheden en informatie over de Speel_o-Theek

  Groet Jan

 20. Evert Zegt:

  Het is toch wel erg exemplarisch voor de discussie rondom de voorlichting bij de invoering van deze wet en tegelijkertijd al deze vragen te lezen. Er bestaat duidelijk veel onduidelijkheid rondom de nieuwe telecomwet. Zou het misschien een idee zijn om gebruik te maken van een double opt-in om van al het ‘gedonder’ af te zijn?

  Groet,
  Evert

 21. hanneke dekkers Zegt:

  Beste,

  Geldt dit ook voor studentbedrijven met een korte looptijd?(6 maanden)

  mvg

 22. jorik Zegt:

  Beste Hanneke,

  de wetgeving geldt voor iedereen!
  Iedereen die mail verstuurd aan meerdere personen/bedrijven valt onder deze wetgeving.

 23. Lieven Zegt:

  Beste,

  Nog even voor de duidelijkheid … als wij vanop een Nederlands email platform mails verzenden naar een Belgische database, welke wetgeving is dan van toepassing?

  De Nederlandse of Belgische ?

 24. Patricia Zegt:

  Ik ben receptioniste en er wordt vaak gebeld door bedrijven die een dienst of product willen slijten. Niet iedereen zit op die telefoontjes te wachten en roept snel, laat ze maar mailen….. is het voldoende als ik als receptioniste in opdracht van een persoon een emailadres/toestemming doorgeef?? Het is namelijk natuurlijk wel een goede manier om alsnog telefonisch contact te krijgen voor die bedrijven…. ik ben benieuwd!

 25. Edwin Zegt:

  Wanneer wij als adviesbureau emails versturen, is dat ook naar infomails ter introductie en om te informeren waar wij onze documenatie naar toe kunnen sturen. Valt dit ook onder de Opt-out regeling. Wij versturen geen nieuwsbrieven.

 26. Jorik Zegt:

  @Edwin,
  als je geen toestemming hebt van de mensen van de info-emailadressen, dan mag je ze niet meer mailen. “infomails ter introductie” vallen gewoon onder mailings/nieuwsbrieven/enz. Kortom, je bent strafbaar bezig als je deze mails stuurt.

 27. Leon Zegt:

  Ik heb nog een vraag over de nieuwe regelgeving.
  Mag er bijvoorbeeld vanuit Nederland wel mailings naar het buitenland gestuurd worden?
  Alvast bedankt voor de reacties!

 28. rik Zegt:

  Beste Jorik,

  Ik ben vorig jaar op een hele vervelende manier (door enkele topmanagers) mijn bedrijf uitgewerkt. Ik was met een product bezig, in het belang van de organisatie (!) en wil derhalve een niet commerciële mailing doen naar mijn oude collega’s om hen te informeren en te vragen “wat zij van het product vinden?” (het is algemeen bekend dat velen er erg blij mee waren). Om vervolgens de Raad van Toezicht te informeren en wellicht te overtuigen.
  Vraag: Valt deze mail nu buiten de commerciële regels en hoef ik dus geen rekening te houden met deze wetgeving? Ik hoor het graag!

 29. jorik Zegt:

  Beste Rik,

  ik zou je hier niet direct zorgen om maken. Het is een eenmalige mail. Indien je de mail persoonlijk en handmatig, stuk voor stuk, aan elke collega verzend is er zelfs geen sprake van een mailing maar zijn het stuk-voor-stuk persoonlijke mails.

  Wel wijs ik je erop dat je niet zomaar een adressenlijst van je ex-werkgever mag gebruiken. Daar kan je eerder ‘moeilijkheden’ over verwachten dan de telecomwet.

  succes met je product en je mail!

 30. rik Zegt:

  Hartelijk dank voor je snelle reactie Jorik!
  Kun je mij misschien toch nog even een hint geven “waar” ik in juridische termen precies moet zoeken m.b.t. het gebruik van een adressenlijst van de ex-werkgever?
  Want hoewel ik niet zo bang ben, speel ik het liever wel ‘netjes’…

 31. Astrid Zegt:

  Iedere vrijdag ontvang ik een mail van de ABN AMRO bank op mijn zakelijke mailadres.
  Hier ben ik niet van gediend en ik hoopte dat het per 1okt ’09 zou ophouden. Maar helaas.
  – In deze mails word ik als vrouw aangesproken als de heer…
  – Bij het openen van de afmeldoptie wordt me een vragenlijst voorgeschoteld
  waarin ik veel persoonlijke gegevens moet invlullen. Dat gaat ze niets aan, dus gaat
  het afmelden niet door.
  – Na op zoek te zijn gegaan naar een emailadres van ABN AMRO heb ik ze hierop
  vriendelijk gevraagd hoe ik van ze af kan komen. Geen reactie.
  – Mijn mailprogramma snapt het wel en merkt ze aan als spam. Met als gevolg dat ik
  nog een aantal muisklikken moet geven om hem te verwijderen.
  Wat kan ik ertegen doen ? En bestaat er ook een sanctie voor bedrijven die zich niet aan de regels houden ?

  Vriendelijke groet, Astrid

 32. jorik Zegt:

  @rik: het betreft hier mogelijk een bedrijfseigendom. Je mag als ex-werknemer niet zomaar gebruik maken van electronische ‘bedrijfseigendommen’ zoals een adressenlijst welke je omwille je functie binnen het bedrijf in je bezit hebt gekregen.

 33. jorik Zegt:

  Beste Astrid,

  Ik denk dat een boze brief gericht aan de ABN klantenservice o.i.d. wonderen doet!
  Wie weet houd je er nog een bosje bloemen aan over.

  Anders http://www.spamklacht.nl

 34. Twannie Zegt:

  Een vraag:

  Waar ik geen antwoord op lijk te krijgen. Als je een congres wil organiseren voor klanten, prospects en andere contact personen. Mensen waar je per mail contact mee hebt gehad. Is is mogelijk deze uitnodiging te versturen via email? Ze weten niet van te voren dat ze een uitnodiging krijgen en hebben geen opt-in afgegeven.

  Ik hoop dat iemand hier wat meer duidelijkheid over heeft.

  Gr.

 35. jorik Zegt:

  Beste Twannie

  Naar je klanten mag je dit sowieso versturen. Aan de prospects en andere personen mag je dit persoonlijk versturen, echter is het niet toegestaan een ‘massa mailing’ aan deze personen te sturen.

  Het is een schemergebied.
  Concrete veroordelingen/rechtzaken zullen nog moeten uitmaken wat wel/niet mag. Echter kan je ervan uit gaan dan kleinschalig versturen van dergelijke mails niet tot een veroordeling zal leiden.

 36. Twannie Zegt:

  Top, dankje

 37. roger Zegt:

  Vraag:
  Bestaat er een register waar contactpersonen van bedrijven zich hebben ingeschreven m.b.t. ongewenste mail (zoals die er ook is voor consumenten – het Bel-me-niet register)?

 38. jorik Zegt:

  Beste Roger,

  nee dit register bestaat niet. De regels van het Bel-me-niet register zijn standaard al op iedereen van toepassing voor mailings: Het ‘lastig vallen’ met mailings is verboden, zolang er geen explicite toestemming voor is gegeven door de ontvanger.

  Als je mailings wilt verzenden moet je dus je eigen “Mail-me-wel” register bijhouden 😉

 39. roger Zegt:

  nog een paar vraagjes:
  1) betreft het bij de Telecommunicatie, mail (met de intentie voor verkoop) naar één adres of een massa-mailing?
  2) geldt het ook voor telefoonverkeer (persoonlijk, sms en/of mms)
  3) betreft het naast mail ook koude acquisitie in de zin van telefoontjes onaangekondigde bezoeken?
  4) Klopt het dat de definitie voor SPAM betekend: ongewenste telefoontjes (bel of sms) en berichten met een duidelijke verkoopdoelstelling?
  5) Is bellen voor een afspraak (zonder de directe intentie van verkoop) ook SPAM ?
  6) Zijn hier ook documenten voor die we ergens op kunnen vragen (of een samenvatting, belangrijkste punten uit de wet/regelgeving)?

 40. marieke Zegt:

  Ik heb leerlingen die behoren tot mijn studio een mail gestuurd omtrent nieuwe seizoen en ontwikkelingen. Iemand (van dee personen) heeft deze mail verstuurd naar een bepaald persoon en die persoon heeft een reactie gegeven op mijn email en die naar mijn email bestand gestuurd, mag dit????

 41. Matthijs Zegt:

  Mag ik van restaurantwebsites een email adres halen en ze een mail sturen namens mijn bedrijf?
  Mag dit ook naar meerdere tegelijk?

 42. jorik Zegt:

  Beste Matthijs,
  Zodra er sprake is van mailen van meerdere bedrijven mag je niet zomaar adressen van hun website halen. Echter mag je ze wel persoonlijk (stuk voor stuk) een mail toezenden.

  Praktijk:
  Indien je eenmalig een mail naar zo’n 50 restaurants stuurt zal er niks aan de hand zijn, als het er 5000 zijn moet je oppassen!

 43. Vincent Zegt:

  Mijn baas heeft een eigen slagersbedrijf dat vlees levert aan horecagelegenheden. Hij wil naar zo’n 300 restaurants in de omgeving een e-mailnieuwsbrief sturen waarin hij zijn producten en prijzen vermeldt. Onderaan de e-mail wil hij de ontvanger de mogelijkheid geven zich af te melden voor de nieuwsbrief. Alle ontvangers die zich niet afmelden blijven maandelijks een nieuwbrief ontvangen. Is het sturen van e-mailnieuwsbrieven aan potentiële klanten, die daar zelf geen toestemming voor hebben gegeven (die zelfs niet eens weten dat je over hun e-mailadressen beschikt), toegestaan? Zo niet, op welk boetebedrag moet mijn baas dan ongeveer rekenen?

 44. jorik Zegt:

  Beste Vincent,

  ik zou zeggen, lees het artikel, dan weet je wat het antwoord is!
  Vragen naar de bekende weg.

  De boetebedragen worden vastgesteld aan de hand van het aantal malen dat je verzend en het aantal ontvangers. Zal ik jouw geval wel meevallen, maar ik heb geen concrete bedragen.

 45. Paul Zegt:

  Moehaha, midden in een economische crisis met dit soort regels komen. Terwijl je elkaar B2B juist makkelijker zou moeten kunnen bereiken via internet: electronisch kennismaken, nieuwe samenwerkingen aangaan, markten met elkaar verbinden. Maar nee, alweer een verbod met een boete. Die economie móet aan ondernemerszijde plat geloof ik. De Staat ontvangt de boetes, dus daar zal de pijn niet zitten.

  Dat hele verbod werkt ook nog ‘ns voor geen meter! Het aantal spamberichten (klokken, sex, pillen, 419 scam) is er bij mij geen zier minder door geworden dus waar slaat dit verbod op? Het blokkeert volgens mij alleen de verkeerde doelgroepen!

  Is hier geen voortgangsrapportage over bij het Ministerie?! Dat ze bijhouden wat die wet de economie kost/oplevert? Ga daar ‘ns achteraan, dames en heren journalisten, in plaats van hier te adviseren het toch vooral voorzichtig aan te doen. Het in de comments afbranden van geopperde mogelijkheden/omwegen/oplossingen met oh oh pas op boete dit en strafbaar dat is daarnaast van een onbeschrijflijke treurigheid.

  Er staan hier genoeg reacties van mensen die door deze regelgeving volstrekt onnodig gehinderd worden. En waar hebben we het over? Iemand die 300 gerichte emails in de buurt wil sturen. En de enige reactie in 7 maanden tijd is dan dat dat niet mag?!

  Wat is dat voor een slappe lemmingenhapmentaliteit hier?! Staan die regels in steen gebeiteld ofzo? Maak het niet uit wat de uitwerking is?

  Doe in plaats van het bibberen voor de grote boze boetewolf ‘ns een volstrekt legaal onderzoek onder ondernemers wat zij van deze regels in de huidige tijd vinden en biedt de resultaten dat aan de nieuwe verantwoordelijke Minister of Staatssecretaris in het nieuwe Kabinet aan.

  Laat a.u.b. weten wanneer we weer gewoon in te overziene oplasges gericht B2B mogen emailen.

 46. jorik Zegt:

  Beste Paul,

  Wij informeren alleen wat de regels zijn, je hoort me absoluut niet zeggen dat ik het met al die regeltjes eens ben!

 47. Maaike Zegt:

  Beste Jorik,

  Wanneer mensen telefonisch bij telefonische benadering toestemming geven om de nieuwsbrief te ontvangen, is dit dan genoeg?

  Alvast bedankt,

 48. jorik Zegt:

  Ja Maaike, iedere toestemming is toestemming. Dus telefonisch/mondeling is voldoende.

 49. Amanda Zegt:

  Een trend die ik steeds vaker zie gebeuren is dat je een bericht krijgt van voornamelijk in het buitenland gestationeerde bedrijven die in hun bericht titel hebben staan: Re: of Fw:. Dit doet de ontvanger (ik) in eerste instantie geloven dat er reeds contact is geweest met deze afzender. Bij het openen van deze email blijkt dat het om een (massa) introductie-email gaat van een bedrijf waar ik nog nooit contact mee heb gehad en al zeker geen toestemming heb gegeven voor het leggen van contact. Het enige wat de verzender (B2B) probeert te bereiken is een klant er bij te krijgen.

  Ook krijg ik steeds vaker email van mensen die zeggen “naar aanleiding van ons telefoongesprek stuur ik u deze e-mail”. En wij werken hier met zn tweeen en we weten dan allebei zeker dat we dit bedrijf niet hebben gesproken. Vals spelen noem ik dat.

  De boefjes onder ons zullen deze “tips” waarschijnlijk voor hun eigen gewin gebruiken maar weet wel dat ik als bedrijf die zelf geen bedrijven mag benaderen op deze manier, absoluut niet gecharmeerd ben van deze handelwijzen. Deze bedrijven krijgen bij mij dan ook geen kans.

  Ik ben het er mee eens dat de verkeerde doelgroepen met deze regelgeving lastig gevallen worden. We leven in een tijd waarin internet en contact via internet zeer centraal staat in de maatschappij. Het is dan toch raar dat het maken van contact zo wordt belemmerd (voor Nederlandse bedrijven).

 50. Sander Zegt:

  Wellicht kan iemand mij helpen. Ik werk voor een evenementen- en congressenbureau. Wij bieden locaties en faciliteiten aan en nemen de organisatie uit handen van de bedrijven. Vaak gebeurd het dat klanten wel een dienst afnemen, maar er wordt niet gevraagd een een optin voor de nieuwsbrief. Deze mensen nemen dus een product/ dienst af en zijn dus klant. Mag ik hen dan mailen met nieuws over soortgelijke proucten?

 51. Ivonne Zegt:

  Beste Jorik,

  Hoe zit het met studenten die een onderzoek voor je doen? Zijn daar nog uitzonderingen voor? Of geldt dan ook dat ze persoonlijk wel mensen mogen benaderen via adressen die ze op internet vinden, maar dat ze geem grotere mailings mogen doen zonder toestemming.

Laat een reactie achter