Algemeen

De regels van de nieuwe Telecomwet

De nieuwe Telecom wet zou per 1 juli ingaan, maar is uitgesteld naar 1 oktober. Toch is het alvast belangrijk om je aan deze nieuwe wetgeving te gaan houden. Daarom wordt in dit artikel besproken welke gevolgen de nieuwe Telecomwet heeft voor uw e-mail marketing.

Allereerst wordt een samenvatting gegeven van de nieuwe regels die van kracht zullen zijn vanaf 1 oktober:

 • Er moet in B2B e-mail communicatie toestemming (‘opt-in’) worden gegeven om te mogen communiceren via e-mail (persoonlijke e-mail valt hier dus niet onder).
 • Deze regel geldt niet alleen voor de e-mail adressen die vanaf 1 oktober worden toegevoegd, maar voor uw gehele e-mail bestand. Dus ook de e-mail adressen waarnaar u vóór 1 oktober e-mailde.
 • De toestemming voor e-mail moet bewust gegeven zijn (geen toestemming achter links verstoppen of vooraf al aangekruiste hokjes aanbieden met iets in de trant van ‘ik geef toestemming’).
 • De betreffende persoon moet weten waarvoor hij of zij toestemming heeft gegeven.
 • In iedere e-mail dient de werkelijke identiteit van de zender te worden vermeld.
 • In elke e-mail moet de mogelijkheid uitschrijving (‘opt-out’) worden geboden.
Vraag: geldt een visitekaartje als toestemming (‘opt-in’)?
Antwoord: in principe niet. Echter: wanneer u de persoon om toestemming vraagt en krijgt geldt dit wel als toestemming. Bijvoorbeeld door middel van een handtekening op het kaartje.
Vraag: mijn klanten hebben zich nooit afgemeld voor de e-mailings, mag ik dit dan beschouwen als toestemming?
Nee, dat mag niet. U moet toestemming hebben voor e-mail communicatie.
Vraag: als één persoon van een organisatie toestemming geeft, mag ik dan ook andere personen van diezelfde organisatie e-mailen?
Nee, dat mag niet. De toestemming is persoonlijk.

Wanneer is geen toestemming nodig?

De toestemming is niet nodig wanneer de (elektronische) contactgegevens verkregen zijn bij verkoop van een product of dienst. Dit geldt echter alleen wanneer: 
 • Wanneer de klant is verteld dat deze contactgegevens gebruikt zullen worden;
 • Tijdens het verkrijgen van deze gegevens de mogelijkheid tot verzet/weigering is geboden;
 • De communicatie die wordt verzonden te maken heeft met eigen en gelijksoortige producten.

Samengevat
De bewijslast ligt bij de verzender ligt, de identiteit van de verzender duidelijk zichtbaar is opgenomen, er altijd een mogelijkheid tot uitschrijving moet worden geboden en dat er rekening moet worden gehouden met de economische levensduur van het product bij toestemming bij een verkoop.


Vraag: kan ik een zakelijke klant na twee jaar nog mailen?

Antwoord: Dat ligt aan de economische levensduur van het product. Gedurende die periode mag u, per e-mail, communiceren.


Wat moet u doen?

Om te bepalen of uw bedrijf iets moet doen voordat de nieuwe wet van kracht gaat kunt u uzelf drie belangrijke vragen stellen.

 1. B2B-communicatie, is dat wat wij doen?
  B2B betekent Business To Business. De wijziging geldt enkel voor B2B e-mail communicatie. B2B organisaties dienen onderscheid te maken tussen twee groepen: klanten en niet-klanten.
 2. Sturen wij enkel e-mailings naar klanten? 
  U mag als bedrijf klanten zonder toestemming e-mailings sturen. Echter: alleen wanneer die e-mailings informatie bevatten over gelijksoortige producten die u de klanten heeft verkocht. Daarnaast dient u klanten te informeren en het ‘recht van verzet’ bieden bij de aanmelding. Dit wil zeggen dat de klanten de e-mailings kosteloos kunnen weigeren.
 3. Sturen wij ook e-mailings naar niet-klanten?
  Voor niet-klanten dient u vanaf 1 oktober toestemming hebben om per e-mail te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld door een antwoordkaart of door een aanmeldformulier via uw website. Ook van klanten die vóór 1 oktober in uw bestand stonden dient u toestemming te hebben.

Aangekocht adressen bestand, wat nu?
Heeft u adressenbestanden aangekocht, dan heeft u per definitie geen toestemming van deze personen. Veel van deze personen weten niet eens dat hun contactgegevens zijn verkocht. Heeft u deze personen al eens een e-mailing gestuurd, zonder aantoonbare toestemming? Dan heeft u drie opties. Deze opties gelden ook bij punt 3 van de drie belangrijke vragen hierboven.

 • Optie 1: u krijgt alsnog permissie vóór 1 oktober
  U kunt uw e-mail lijst vragen om toestemming per e-mail. Groot nadeel hiervan is dat u waarschijnlijk veel adressen uit uw bestand zult verliezen (denk aan uw open ratio, ligt dit rond de 30% dan is dit waarschijnlijk het maximum dat u zult overhouden van uw bestand).
 • Optie 2: u gooit uw bestand weg en begint opnieuw
  Dit klinkt oerstom. Maar wanneer het 1 oktober is en u heeft geen zogenaamde ‘re-opt’ gedaan: dan is dit uw enige (wettelijke) optie.
 • Optie 3: u blijft het e-mail bestand gewoon gebruiken
  Wettelijk gezien is dit verboden, maar ieder bedrijf zal dit in optie nemen. Hierbij zijn vier belangrijke punten goed om eens te overwegen.
  • Op welke manier heeft u tot 1 oktober de e-mail adressen verzameld?
  • Hoe werden uw e-mailings gewaardeerd?
  • Wat wordt in de toekomst de interpretatie van ‘aantoonbaar’ tijdens rechtszaken?

Wij adviseren optie 1 toe te passen. Biedt alle e-mailadressen een ‘re-opt’ zodat u zeker weet dat u conform de Nederlandse wetgeving handelt.

 

Emailman software voldoet aan wet
Met de email marketing software van Emailman voldoet u aan de nieuwe wetgeving. Emailman bevat standaard een uitschrijf link onder aan de email nieuwsbrief (= wettelijk verplicht). Tevens kunt u met de techniek van Emailman makkelijk een veld toevoegen aan uw website waar mensen zich kunnen inschrijven op uw email nieuwsbrief. Zo krijgt u een adressenbestand van mensen die toestemming hebben gegeven (= wettelijk verplicht).


!
Met de email marketing software van Emailman kunt dus u ook na 1 oktober blijven mailen.

 

Wanneer u vragen heeft kunt u een bericht achterlaten. Dan zullen wij uw vraag beantwoorden!