Algemeen

Email marketing, goedkoop en meetbaar

Veel bedrijven stappen over van hun gebruikelijke mailings per post naar een digitale mailing per email. De reden hiervoor ligt voor de hand: de hoge kosten en beperkte flexibliteit van een mailing per post! Email marketing biedt echter meer voordelen dan alleen de lagere kosten. Email marketing uitingen kunnen namelijk veel effectiever gemaakt worden dan een traditionele mailing.

email effectief statistieken

Met email marketing kan de verzender van een mailing exact meten welke effecten zijn mailing heeft. Doordat het lees- en klikgedrag van de lezer van de email nauwkeurig kan worden vastgelegd, biedt email marketing de verzender van de mailing een hoop interessante informatie. Met deze statistieken kan namelijk bepaald worden hoe de mailing zo’n groot mogelijk resultaat zal behalen.

Door middel van het klikgedrag van de lezer van de mailing kan per ontvanger specifiek geregistreerd worden waarin deze geïnteresseerd is. Zodra bekend is in welk product een klant interesse heeft kan hier gericht op worden ingespeeld door de verzender van de mailing. Zo kan naar alle klanten met interesse voor een specifiek product een vervolgmailing worden gestuurd. Dit vergroot aanzienlijk de kans dat deze personen tot aankoop zullen overgaan.

Het massa meduim direct-mail kan dankzij de meetfunctionaliteiten van email marketing om worden gezet in een één-op-één communicatie, waarbij de mailing concreet kan aansluiten bij de behoeftes van de specifieke klant.